Sao chép nội dung từ Website khác

Copy từ website khác

Cách 1: Copy qua Notepad

  • Bước 1: Copy nội dung từ Word
  • Bước 2: Mở ứng dụng Notepad trên máy tính (Truy cập vào Start >> Notepad)

 

  • Bước 3: Dán nội dung vừa copy vào notepad

  •  Bước 4: Copy nội dung từ notepad và dán vào trình soạn thảo

Cách 2: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + F5

Khi sử dụng trình duyệt Chrome, trình duyệt sẽ cho 1 tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + F5 hoặc bạn nhấn con trỏ chuột phải ở trình soạn thảo chọn Dán dưới dạng văn bản thuần túy

 

Lưu ý: Khi cập nhật nội dung thì phải thực hiện thao tác này vì khi các bạn không thực hiện xảy ra lỗi thì không thể sửa được và phải xóa và làm lại từ đầu theo thao tác trên.

tocNội dung