Tài khoản người dùng

  • Có rất nhiều dạng website từ những website cá nhân chỉ có 1 tài khoản cho đến những website thương mại điện tử có hàng trăm ngàn tài khoản. Mỗi cá nhân đóng góp thông tin vào website thông qua tài khoản của chính họ, một tài khoản bao gồm 2 thông tin: tên truy cập (username hoặc email) và mật khẩu (password).
  • Một số website cho phép người dùng đăng ký tài khoản sau khi cung cấp vài thông tin cá nhân, một số website khác thì việc đăng ký tài khoản chỉ do người quản trị website thực hiện, trong trường hợp này người dùng nhận được thông tin tài khoản qua email. Một số website khác cho phép bạn đăng nhập bằng tài khoản Gmail, Yahoo hay Facebook,…
  • Mật khẩu được phân biệt chữ hoa với chữ thường, do vậy yêu cầu bạn phải gõ thật chính xác. Để đảm bảo anh toàn mật khẩu nên gồm: chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt, số và có chiều dài từ 6 ký tự trở lên, không nên sử dụng những mật khẩu như: 123456, abc, …

 

tocNội dung