Giới thiệu

Flying Fish là hệ thống quản trị nội dung (CMS) được dùng để xây dựng website (dành cho lập trình viên) và quản trị website. Với Flying Fish những người với kiến thức cơ bản về máy tính có thể quản trị nội dung cho website. 

Phần mềm được cài đặt trên nền Web do vậy không yêu cầu thêm phần mềm thứ 3 khác để sử dụng (ngoại trừ trường hợp cần xử lý hình ảnh, video, …). Nội dung được nhắc đến ở đây được hiểu theo nghĩa chung nhất gồm: văn bản, hình ảnh, video, ...

tocNội dung