Thanh công cụ

Đối với những tài khoản có quyền quản trị website, sau khi đăng nhập thành công góc dưới bên phải sẽ xuất hiện 1 thanh công cụ như sau:

Để ẩn thanh công cụ thì nhấn vào nút mũi tên bên phải:

  • Quản trị: là đường liên kết đến dashboard quản trị.
  • Quản lý tập tin: quản lý toàn bộ các tập tin dữ liệu của website.
  • Tạo trang: tạo trang mới
  • Sửa trang: đang truy cập ở trang nào thì cho phép điều chỉnh lại trang đó.
  • Chế độ xem trang: ở chế độ View Mode sẽ ẩn đi các tính năng dành cho người quản trị website, để website hiển thị giống hoàn toàn như hiển thị đối với người dùng, ở chế độ Edit Mode ngược lại sẽ hiển thị thêm các tính năng để giúp quản trị website thao tác nhanh (xem mục cập nhật riêng rẽ từ Front end).
tocNội dung