Thêm mới thương hiệu

  Thêm mới Thương hiệu
Truy cập qua menu “Quản lý thương hiệu/ Danh sách thương hiệu”. Nhấn chọn nút “Thêm mới” ngay trên góc phải màn hình

 

  Tab Nội dung:

  • Trang giao diện: Chọn mẫu trang
  • Trang: Chọn Trang có sử dụng Thương hiệu
  • Hình ảnh: Lựa chọn hình ảnh đại diện cho Thương hiệu
  • Hiển thị: Cho phép hiển thị tên Thương hiệu
  • Tên thương hiệu: Nhập tên Thương hiệu
Sau khi cập nhật các thông tin cần thiết, nhấn nút “Thêm mới” để thực hiện tiếp Tab Cấu hình SEO hoặc nhấn nút “Thêm và Đóng” để cập nhật thương hiệu mới.

Kết quả


 

 

 

tocNội dung