Thêm/ Sửa/ Xóa vai trò

Thêm vai trò

Cần tạo vai trò Quản lý Sản phẩm

Truy cập qua menu “Quản lý thành viên/ Quản lý vai trò”

  • Nhập tên vai trò
  • Nhấn chọn “Thêm mới”

Sửa vai trò

Truy cập qua menu “Quản lý thành viên/ Quản lý vai trò” 

  • Tìm vai trò cần chỉnh sửa
  • Nhấn nút “Sửa” tương ứng với vai trò cần sửa
  • Sửa Tên vai trò, sau đó nhấn nút “Cập nhật”

Xóa vai trò

Truy cập qua menu “Quản lý thành viên/ Quản lý vai trò”

  • Nhấn nút check chọn tương ứng với vai trò cần xóa
  • Nhấn nút Xóa (chọn) để xóa (ngay góc phải màn hình)

tocNội dung