Thêm mới sản phẩm

Thêm mới sản phẩm: 

Bước 01:
Truy cập từ menu Sản phẩm>> Thêm mới sản phẩm”. Có 02 Tab: Nội dung và Cấu hình SEO. Điền các thông tin tương ứng
Tab Nội dung

 • Trang: chọn trang của sản phẩm
 • Danh mục khác: chọn thêm các danh mục mà sản phẩm sẽ hiển thị.
 • Thương hiệu: chọn "Thương hiệu" của sản phẩm
 • Mã sản phẩm: mã SKU của sản phẩm
 • Giá: Giá bán của sản phẩm
 • Mã barcode: mã barcode của sản phẩm
 • Số lượng: số lượng tồn kho của sản phẩm
 • Trọng lượng: trọng lượng của sản phẩm
 • Tên sản phẩm: tên của sản phẩm.
 • Đường dẫn (URL): đường dẫn hiển thị phía sau tên miền được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt
 • Mô tả ngắn: mô tả ngắn của sản phẩm, sau khi nhập sẽ hiển thị bên dưới Giá của sản phẩm ở ngoài giao diện.
 • Nội dung: nội dung chi tiết của sản phẩm, có thể chèn nhiều loại nội dung: hình ảnh, video, nội dung
 • Hình ảnh: Update các hình ảnh của sản phẩm đó lên, kích thước hình vuông dưới 1000 px
 • Tùy chọn: chọn lựa một số các tùy chọn hiển thị của sản phẩm, ví dụ: hiển thị icon new, mua 1 tặng 1 (bên ngoài giao diện sẽ hiển thị ở góc phải của sản phẩm) 

   

 

 • Mở trang mới: khi nhấn vào xem chi tiết trang sẽ mở tab mới.

 • Duyệt hiển thị: chỉ có administrator mới có quyền check chọn cho hiển thị ngay sản phẩm.
 • Ngày bắt đầu hiển thị: ngày sản phẩm bắt đầu hiển thị cho người xem
 • Đến ngày: ngày sản phẩm kết thúc hiển thị cho người xem.
Tab Cấu hình SEO: cho phép cập nhật các cấu hình SEO của sản phẩm
 • Thẻ Title: thẻ Title của sản phẩm, nếu không có sẽ lấy tên sản phẩm
 • Thẻ Description: thẻ Descriptioncủa sản phẩm, nếu không có thì tự động lấy một phần nội dung sản phẩm.
 • Thẻ Keywords: thẻ Keywords của sản phẩm, nếu không có thì bỏ trống
 • Script và thẻ meta khác: nơi khai báo các script hoặc thẻ meta khác, ví dụ script tracking goal, ...
Bước 02:
Sau khi nhấn thêm mới, xuất hiện 4 Tab: Hình Ảnh, Tab thông tin, Thuộc tính, Sản phẩm liên quan (để cập nhật các thông tin cần thiết)
Tab Hình ảnh/ Video:

 

 • Trường "Hình ảnh": này hiển thị các hình ảnh sản phẩm

 • Trường "Video": Có 2 cách update video 
  • 1. Update video lên trong CMS
  • Nhúng link youtube
 • Nhấn button "Cập nhập" -> Lúc này vị trí bên cạnh video có chỗ để nhập hình ảnh bìa của video lên hoặc nếu không nhập hình cho video thì bên ngoài giao diện sẽ tự động lấy hình của video

   

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp cần xoá hình không sử dụng, thực hiện chọn hình cần xoá, nhấn button "Xoá (chọn)"
Tab thông tin: (
update nội dung sẽ hiển thị ngay bên dưới sản phẩm và phía trên frame "Thông tin sản phẩm")

 • Chọn “Thuộc tính mới”, nhập Tiêu đề, nhấn chọn “Thêm mới”

   

 •  

 • Chọn lại thuộc tính mới tạo, cập nhập nội dung, nhấn chọn “Cập nhật”

 

Tab Sản phẩm liên quan: Tab này khi chọn sản xong thì bên ngoài sẽ hiện ở vị trí "Thường được mua cùng"
Tab Thuộc tính: 
Đối với những sản phẩm thuộc chuyên mục sản phẩm mới sẽ không xuất hiện tab này, Admin phải tạo thuộc tính thì khi nhập sản phẩm mới xuất hiện. 
(Xem hướng dẫn tạo "Thuộc tính" ở mục 8.4 bên dưới)
Bước 03: Nhấn nút cập nhật để hoàn tất

 

tocNội dung