Di chuyển sản phẩm

Di chuyển sản phẩm

Để di chuyển sản phẩm từ danh mục này sang danh mục khác, truy cập qua menu Quản lý sản phẩm >>  Di chuyển sản phẩm

  • Chọn sản phẩm muốn di chuyển ở cột trái: tại đây bạn có thể lọc theo 1 danh mục bất kỳ
  • Chọn danh mục mà bạn muốn di chuyển sản phẩm đến
  • Check chọn sản phẩm muốn di chuyển và nhấn icon mũi tên sang phải

tocNội dung