Quản lý áp dụng mã coupon

Quản lý áp dụng mã coupon

Tiến hành tạo mã coupon, sau đó ở tab cấu hình KM ta thực hiện:

  B1: Nhập các thông tin cơ bản

  1. Độ ưu tiên: mức độ ưu tiên khi dùng chung với các khuyến mãi khác

  2. Giảm giá đơn hàng: giảm giá trên giá trị tổng đơn hàng thay vì từng sản phẩm

  3. Tiến giảm tối đa: Số tiền tối đa được giảm khi áp dụng coupon

  4. Đơn hàng tối thiểu: Đơn hàng tối thiểu để áp dụng coupon

 

  B2: Thiết lập khuyến mãi theo sản phẩm hoặc theo danh mục tương tự như khuyến

mãi theo danh mục hoặc sản phẩm

Ta tiến hành mua hàng và nhập mã coupon thử:

  Trước khi nhập mã coupon giỏ hàng trông như sau: 

 

Sau khi nhập mã coupon: 

 

tocNội dung