Danh sách mã coupon

Khuyến Mãi coupon
  Vào quản trị >> Khuyến mãi >> Thêm mới, trang khuyến mãi hiện ra
Điền thông tin:

 

Sau khi nhấn thêm mới giao diện thêm mới KM coupon hiện ra: 

 

 

 

tocNội dung