Quản lý áp dụng khuyến mãi theo danh mục hoặc theo sp

Ví dụ thiết lập KM như sau:

1. Ở khu vực sản phẩm chọn Trang tất cả, nhấn tìm kiếm ta có:

 

2. Tick chọn QBB - Phô mai vị táo đỏ 90g (6 miếng) abc rồi bấm mũi tên sang ngang:

 

3. Thiết lập thử KM như sau:

 

4. Nhấn cập nhật và vào web xem kết quả:


tocNội dung