Danh sách khuyến mãi Flash Sales

Vào Quản trị >> Khuyến mãi >> Danh sách khuyến mãi, chọn  Loại KM : Flash Sale (hot deal) trang quản trị khởi tạo Flash deal hiện ra:

 

tocNội dung