Danh sách cửa hàng

Danh sách cửa hàng:

Vào quản trị >> cửa hàng >> danh sách của hàng:

 

Nhấn sửa, giao diện chỉnh sửa cửa hàng: 

  

  • Email: email để quản lý cửa hàng

  • Quản trị cửa hàng: những tài khoản thành viên được quản lý cửa hàng

  •  Nơi cửa hàng quản lý: để điều hướng đơn hàng, xác định vị trí cửa hàng

  •  Nhận đơn online: quyết định đơn online có đổ về mail quản lý cửa hàng không

  •  Hiển thị: quyết định cửa hàng có hiển thị ngoài web không

  •  Mặc định: cửa hàng mặc định sẽ nhận các đơn hàng mà ko có cửa hàng nào đáp ứng được sản phẩm trong đơn đó

tocNội dung