Sắp xếp trang

Truy cập menu Quản lý Trang/ Danh sách Trang

  • Nhấn nút check chọn tương ứng với trang cần sắp xếp
  • Nhấn các icon mũi tên lên xuống để sắp xếp thứ tự theo ý muốn

 

tocNội dung