Ẩn/ Xóa trang

Ẩn trang

Để ẩn 01 trang chưa cần thiết, truy cập qua menu Quản lý Trang/ Danh sách trang

  • Tìm tới trang cần ẩn
  • Nhấn nút “Sửa” tương ứng với trang tương ứng cần sửa
  • Bỏ dấu check chọn ở Trường “Hiển thị?”
  • Nhấn nút Cập nhật ở góc phải màn hình

Xóa trang (Chú ý khi xoá trang thì các sản phẩm trong trang đó cũng bị xoá theo)

Truy cập qua menu Quản lý Trang/ Danh sách trang

  • Nhấn nút check chọn tương ứng với trang cần xóa
  • Nhấn nút Xóa (chọn) để xóa

Trường hợp, Xóa đi 01 chuyên mục nào đó và cần khôi phục lại:

Truy cập vào hệ thống CMS, trên thanh công cụ phía trên giao diện, chọn “Công cụ/ Dữ liệu đã xóa

  • Nhấn check chọn tương ứng với trang cần khôi phục
  • Nhấn nút Phục hồi (chọn) để khôi phục (góc phải màn hình)

tocNội dung