Hướng dẫn tạo bảng trong bài viết

Để tạo các bảng trong bài viết thực hiện theo các giai đoạn:

Tạo bảng đơn giản

Bước 1: chọn công cụ kẻ bảng để tạo số lượng hàng và cột như mong muốn

Bước 2: Sau khi chọn ta được một bảng trống như hình với 5 hàng và 4 cột

Bước 3: điền các thông tin vào trong bảng vừa tạo thì được bảng bên dưới

 

Bước 4: Lúc này nếu chọn cập nhật thì bảng sẽ được hiển thị như hình bên dưới, việc tạo bảng hoàn tất

 

 

Kẻ bảng và tô màu cho bảng

Sau khi tạo một bảng đơn giản như các thao tác trên, để bảng được sinh độngvà trình bày đẹp hơn, ta thực hiện việc kẻ bảng và tô màu cho bảng. Cần thực hiện các bước sau đây:

Bảng đã được kẻ và tô màu nền tại các ô vị trí nổi bật

Bước 1: Click phải vào 1 ô bất kì trong bảng và chọn Cell Propertie

 

Bước 2: Tại đây màn hình xuất hiện bảng Table Wizard để tùy chỉnh cho việc kẻ bảng.

  • Preview: Hiển thị các ô của bảng và ta đang chọn ô nào của bảng để cấu hình
  • Cell Properties: Tại đây ta tùy chỉnh kẻ bảng, tô màu ô, định kích thước bàng, …
  • Height, Width: 2 ô này định giá trị độ rộng và độ cao của ô, ta có thể điền giá trị theo % hoặc theo Pixel. Lưu ý nên điền theo phần trăm để bảng có thể co giãn theo tỷ lệ của màn hình khác nhau khi xem trên điện thoại
  • Content Alignment: canh trái, phải, giữa, trên và dưới của text trong ô của bảng
  • Background color: ta đổ màu cho ô tại đây, khi click vào ta chỉ việc dán mã màu tương ứng mà ta mong muốn, ở trong ví dụ này ta chọn mã là #008080
  • Style Builder: ta sẽ thực hiện kẻ bảng tại đây.

 


 

tocNội dung