Hướng dẫn chèn video youtube trong bài viết

Hướng dẫn chèn video youtube trong bài viết
Để upload video từ link Youtube vào bài viết thực hiện các bước sau:

  •  Bước 1: Mở link video tại Youtube cần lầy link. Chọn nút Share bên dưới video cần lấy link từ youtube.
  • Bước 2: Chọn thẻ Embed để bung đoạn code tương tự đoạn code ví dụ phía dưới:
  • Bước 3: Copy link đoạn <iframe….> </iframe> và dán vào tab HTML của phần edit nội dung bài viết

tocNội dung