Hướng dẫn chèn link vào đoạn text hoặc hình

Trong nội dung bài viết có thể có các nội dung cần chèn link để người dùng có thể click vào tham khảo thêm các nội dung liên quan mà không phải qua giai đoạn tìm kiếm nội dung đó nằm đâu trên website.

Thực hiện theo các bước sau để thực hiện việc chèn link:

  • Bước 1: Tô đen đoạn text cần chèn link hoặc hình để người dùng click.
  • Bước 2: Chọn công cụ Hyperlinnk Manager (ctrl + K) để chèn link.

  • Bước 3: Cửa sổ Hyperlink Manager xuất hiện với 3 tab Hyperlink, Anchor và Email. Tại đây ta chỉ thao tác với 2 tab Hyperlink và Email, chi tiết và mục đích sử dụng sẽ được trình bày chi tiết bên dưới.

Tab Hyperlink 

Tại đây cho phép chèn các link để khi chọn đi đến các bài viết, chuyên mục hoặc website có nội dung liên quan.

  • URL: đường dẫn đích mà ta chèn vào nội dung để người dùng click vào.
  • Link text: là đoạn nội dung ngắn được gắn link.

Ví dụ: Có câu thông báo

Chữ vào đây khi rê vào có dấu hiệu bàn tay để có thể click và và link đến nội dung thì chữ “vào đây” chính là Link text

  • Target và tooltip được giải thích tương tự với mục 5.3.2 đính kèm file bên trên

Tab Email

Tab email sử dụng cho trường hợp các nội dung giới thiệu một các nhân hoặc tổ chức được công khai email trong bài viết của website. Để tiện cho việc gửi mail của người xem họ có thể click trực tiếp vào địa chỉ mail đó và bung ra cửa số soạn thảo mail, sử dụng tại tab này.

  • Address: chèn địa chỉ email vào đây để mở sửa sổ soạn thảo mail khi người dùng click vào.
  • Link text: tương tự như mục Hyperlink
  • Subject: mục này ta mặc định tên tiêu đề của mail được gửi đến email được gắn link, mục này có thể điền hoặc ko.
tocNội dung