Hướng dẫn chèn hình vào bài viết

Để chèn hình vào bài viết thực hiện các thao tác sau đây:

 • Bước 1: Chọn công cụ Image Manager (ctrl + G) tại bảng editor

Bảng editor

 • Bước 2: Màn hình xuất hiện cửa sổ dùng để chọn hình insert vào nếu có sẵn tại thư viện hoặc upload một hình mới. Khi chọn upload hình mới, màn hình sẽ xuất hiện cử số dùng để chọn hình và upload

Giao diện Image manager

 • Bước 3: Sau khi upload hình và chọn hình cần thêm vào bài viết chọn Insert để hoàn tất thao tác thêm hình vào bài viết.

Lưu ý:

 • Khi upload cần lưu ý các đuôi file được hỗ trợ.
 • Các hình ảnh, file upload cần phải đặt tên với ký tự không dấu, không có khoảng cách và không có kí tự đặc biệt(# $ @ % ^ > . , )
 • Tại cột phải của giao diện – Image Editor có 2 tab Preview và Properties. Tab preview dùng để xem hình ảnh trước khi thêm vào và tab Properties cho phép ta tùy chỉnh một số thuộc tính cho hình ảnh
  • Width – Height: Không được chỉnh kích thước hình, nếu điều chỉnh như vậy khi xem trên các thiết bị khác nhau thì hình ảnh sẽ không tự co dãn theo tỉ lệ màn hình. Hình ảnh phải được xử lý về kích thước hợp lý trước khi upload lên website.
  • Image Alignment: chọn vị trí của hình và đoạn text. VD: hình bên phải hay bên trái của đoạn text.
  • Margin: Canh khoảng cách giữa hình và đoạn text: trên, dưới, trái , phải

Xem hình minh hoạ về tính năng tại tab Properties.

tocNội dung