Hướng dẫn chèn bản đồ Google Map vào nội dung bài viết, liên hệ, hệ thống đại lí

Hiện nay hầu hết các website đều có các bản đồ động để người dùng có thể tìm đường đi bạn có thể thấy tại các trang liên hệ hoặc tại các trang hệ thống đại lí các website đều chèn bản đồ google vào.

Các mẫu form liên hệ thường thấy tại website

Để thực hiện điều đó ta thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: vào trang https://www.google.com/maps/
  • Bước 2: Copy địa chỉ và dán vào ô tìm kiếm để google map định vị vị trí.
  • Bước 3: Chọn tìm kiếm để bản đồ bên phải hiển thị vị trí

  • Bước 4: Chọn vào Button “Share”. Chọn “Nhúng” hoặc “Embed” để copy đoạn code chèn vào phần nội dung để hiển thị bản đồ google.

  • Bước 5: Xuất hiện trang code của google và ta copy đoạn code bỏ vào tab HTML của phần nội dung. Phải chỉnh sửa thông số “Width=100%” thông thường là như vậy.

tocNội dung