Cập nhật logo

Kích thước logo: ngang x cao = 170px × 56px, cập nhật logo website theo các bước

  • Truy cập menu “Quản lý” của logo.
  • Chọn “Chỉnh sửa”
  • Từ Tool Editor chọn Image Manager >> thay logo hoặc chỉnh sửa.

tocNội dung