Mẫu câu thông báo

Hệ thống sẽ có hiển thị một số câu thông báo ở Front end, đây là nơi soạn thảo các mẫu thông báo này. Truy cập menu: “Cấu hình/Mẫu câu thông báo”, chọn “Thêm mẫu mới” để thêm mới (lưu ý thêm mới phải tương thích với lập trình) hoặc chọn mẫu có sẵn để thay đổi nội dung:

  • Mã: mã câu thông báo phải duy nhất trong hệ thống và khớp với lập trình.
  • Tên mẫu: tên gợi nhớ cho quản lý.
  • Nội dung: nội dung câu thông báo.

tocNội dung